பதாகை

பிஎம்டபிள்யூ    பென்ஸ்   VW    டொயோட்டா   ஹூண்டாய்  ஆடி     பியூஜியோட்  GMஃபோர்டு   ரெனால்ட்    நிசான்   ஹோண்டா  மஸ்டா    மிட்சுபிஷி    சுபாரு    போர்ஸ்    லேண்ட்ரோவர்   டேவூ   ஃபியட்  ஓப்பல்  செவர்லேசுசுகி    டாட்ஜ்   கிறிஸ்லர்     சிட்ரோயன்    கியா  காடிலாக்    ஜீப்    வால்வோ